Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Numan'ın Mimarlık ve Düşünce Dünyamız isimli kitabı yayınlandı.
15 Şubat 2022

"...yaratılmış her şeye tevhid nokta-i nazarından bakan bir gözün mevcudattaki ahengi görmemesine, bunu yaratıcıya bağlamamasına imkan var mı? İslam san'atkarı da mahlukattaki ahenk ve güzelliğin hakikatine inmekle Halikin "san'atlı yaratma" sıfatını keşfetmiş; Kah mahluka kah Halika teveccüh ederek yaratılıştaki bu güzelliğin, ahengi, nisbetin... esaslarını yani "ilahi estetiğin" keşfe çalışmıştır..."

-Prof. Dr. İbrahim Numan

Sayın Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Numan'ın geçmişte kaleme aldığı bildiri ve konuşmalarının bir derlemesi olan "Mimarlık ve Düşünce Dünyamız" isimli kitabı Kubbealtı yayınevinden yayınlandı. Basında kitabı konu alan haberler yapıldı. 

Ömer Lekesiz'in Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan "Mimarlığın Metafiziği" başlıklı makalesinde "Mimarlık ve Düşünce Dünyamız" kitabından şu şekilde bahsedilmiştir: "İbrahim Numan, yazılarında şehir, çevre, ve peyzaj gibi güncel konuların yanı sıra Yahya Kemal, Ekrem Hakkı Ayverdi başta gelmek üzere birçok değerli ismi ele alırken, tasavvufi bakış açısından musır olarak, mimarlık ilminin hakikatlerini de derin bir tecrübe eşliğinde işliyor. "Mimarlık ve Düşünce Dünyamız" kitabının mimarinin metafiziği üzerine zihin yoranlar için, müsmir bir fener olacağına inanıyorum." (Lekesiz'in makalesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.)

Yunus Emre Tozal, Yeni Şafak gazetesinin kitap ekinde yayınlanan "Değişen Hayat Kaybedilen Sanat" başlıklı makalesinde Sayın hocamız Prof. Dr. İbrahim Numan'ın "Mimarlık ve Düşünce Dünyamız" adlı eserinden şu şekilde bahsetti: "Mimarlık ve estetik alanında yaklaşık yarım asırdır düşünen ve üreten Prof Dr. Numan'ın özellikle estetik, şehircilij, mimari ve tabiatın iç ve dış dünyasına dair yaptığı izlenimleri ve keşifleri içeren kitabı "İnsan, Vahdet ve Mimari", "Osmanlı-Türk Mimarlık Şuuru", "Kutsal Mekanlardan İzler", "İstanbul'a Dair" başlıklı dört bölümden oluşuyor. Prof. Dr. İbrahim Numan kitabın hemen her bölümünde özellikle gelenekteki zenginliğimizin, sanatımızın, mimari ve musikimizin kaybedilişinde değişen hayatımızın rol oynadığını, Samiha Ayverdi'nin de belirttiği üzere İslam'ın aynı kaldığının da altını çiziyor." (Tozal'ın makalesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.)

Mehmet Demirci Yeni Asır gazetesinde yayınlanan "Mimarlık ve Tefekkür" başlıklı yazısında "Mimarlık ve Düşünce Dünyamız" kitabından şu şekilde bahsetti: Mimarlığın düşünce yönüyle ilgilenenlerden biri de Prof. Dr. İbrahim Numan'dır. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olan İbrahim Bey, son 40 yıl içerisinde yazdıklarını bir araya getirdi ve 'Mimarlık ve Düşünce Dünyamız' adıyla yayımladı." (Demirci'nin yazısının tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.)