FSMVÜ | MİMARLIK
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
MİMARLIK
YÖK ATLAS
Mimarlık
Mimarlık (Burslu)
Mimarlık (% 50 İndirim)
Mimarlık (% 25 İndirim)
İç Mimarlık
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Mimarlık Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Bölüm Başkanından

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, eğitime başladığı yıldan itibaren, yoğun ve kapsamlı bir program içinde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik eğitim sunarak öğrencilerini mimarlık mesleğine hazırlamaktadır. Temel amacı mimarlık eğitimi niteliğinin değerlendirilmesi ve akreditasyon çalışmaları aracılığı ile geliştirilmesi olan MİAK Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından, Mimarlık Bölümü, Lisans Eğitim Programımız, eğitim ortamı, kaynaklar ve müfredat gibi belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirilerek, Mart 2020’de koşullu altı yıllık akreditasyona hak kazanmıştır. Lisans sonrası eğitim ise, FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde, Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı dört yüksek lisans ve bir doktora programında verilmektedir.

Mimarlık, toplumun kültür ve yapısına, gereksinim ve ekonomik verileri ile teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve insan gereksinimlerini barındırmak üzere fiziksel çevrenin düzenlenmesi, barınma, dinlenme, çalışma, ibadet ve boş zaman değerlendirme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekânlar düzenleme sanatıdır. Mimarlık eğitiminde, sanatın ve tekniğin buluştuğu, insan ve toplumun yaşam kalitesini yükselten, sürdürülebilir, yenilikçi, tarih, kültür ve çevreye duyarlı bir yaklaşım amaçlanmaktadır.

Mimarlık lisans eğitiminin kazandırması gereken bilgi ve beceriler konusundaki uluslararası ve ulusal görüşler ile birlikte fakültemizin  "kültür devamlılığı içinde mimarimize yaklaşma" ve "vakıf kültürü ve medeniyeti anlayışının benimsenmesi" hedefleri kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan eğitim müfredatının kurgulanmasında etkili olmuştur. Mimarlık eğitim-öğretim müfredatımız, genel anlamda mimar adaylarının kültür, sanat, bilim, toplum, çevre, teknoloji gibi alanların mimarlık ile ilişkisini sorgulama, yeniden düşünme, çeşitli temsil araçlarını kullanarak kavramsallaştırma, tasarlama, gerçekleştirebilme kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Eğitim ortamına ek olarak bilgisayar laboratuvarı, maket atölyesi gibi destek birimler öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Mimarlık eğitimi, mimarın yetişmesinde temel olmakla birlikte, ülkemiz ve dünyadaki mimarlık, sanat ve kültür aktivitelerinin izlenmesi, bölüm derslerinin oluşturduğu formel eğitimin yanı sıra informel eğitim olarak adlandırılan çalıştaylara katılım, konferans ve benzeri bilgi aktarımlarının izlenmesi, öğrenci yarışmalarına katılım sosyal, kültürel ve mesleki gelişimde önemlidir. Bu nedenle, fakültemizin uluslararası mimarlık bölümleri ile yaptığı işbirlikleri doğrultusunda, Türkiye’de ve yurtdışında seminerler, çalıştaylar ve yurtdışı yaz-kış okulları düzenlenerek, farklı kültürlerin ve mimarilerin, eğitim yaklaşımlarının öğrencilerimiz tarafından tanınmasına olanak sağlanmakta, AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde yer alan ERASMUS Programı ile Avrupa Birliği’nde antlaşmalı yükseköğretim kurumları ile de işbirliği sürdürülmektedir.  

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, donanımlı ve sahasında yetkin akademik kadrosu, meslek pratiği içinde yer alan farklı uzmanlıklarıyla güçlü ve deneyimli öğretim görevlileri ile geleneksel kültür dokusunu özümseyerek çağdaş yorumlarla ele alan, sürekli araştıran ve geliştiren, kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını önemseyen, sorgulayan, deneyimleyen, teknolojiye hakim, insan ve doğaya saygılı, ülkemizde ve dünyada yaşanabilir çevreler, sağlıklı yapılar tasarlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli mimarlar yetişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

                                                                                                                                    Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ

                                                                                                                                  Mimarlık Bölüm Başkanı
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi